Tips bouwkavels

De kosten van een kavel

Voor bouwkavels varieert de gemiddelde grondprijs sterk. Een bouwkavel kost in de Randstad (provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) minimaal zo’n euro 500,- per m² exclusief btw. Je betaalt in de grote steden al snel meer dan euro 800,- per m² exclusief btw, In de provincies daaromheen, dus Gelderland en Noord-Brabant, kost een vierkante meter grond zo’n euro 200,- tot 300,- per m². In overige provincies, zoals Groningen, Zeeland en Limburg, liggen de grondprijzen tussen de euro 100,- en euro 200,- per m². Denk eraan, alle bedragen zijn exclusief btw. Meer weten over de prijzen van bouwgrond? Kijk bij ons actuele overzicht van de prijzen van bouwkavels.

Wat zijn de zogenaamde kavelgebonden kosten?

Men moet naast de kavelprijs rekening houden met andere kosten. Over een kavel betaal je meestal overdrachtsbelasting van 6%. (Dit wijkt af van het reguliere tarief van overdrachtsbelasting van 2% dat voor woningen geldt.) Mocht gemeente of aannemer de grond bouwrijp hebben gemaakt betaal je echter 19% btw over de koopsom in plaats van de overdrachtsbelasting. Op de koop van bouwrijpe grond komen ook nog eens de kosten voor de eigendomsakte, waarvoor de notaris 1,5 tot 2% van de grondkosten vraagt.

Wat is bouwrijpe grond

Een gemeente biedt een bouwkavel meestal als bouwrijp aan. Dit is geen officiële term, dus er kunnen per gemeente er verschillen zijn.
Bouwrijp betekent doorgaans het volgende:

  • alle leidingen/voorzieningen, zoals riolering en elektriciteit, zijn aangebracht in de aansluitende openbare grond (weg, trottoir).
  • er is een goed bereikbare toegangsweg voor verkeer, in het begin voor bouwverkeer, later voor jezelf.
  • de kavel behoort egaal te zijn. De kavel dient bij voorkeur iets hoger te liggen dan aangrenzende wegen of trottoir, zodat het regenwater kan worden afgevoerd.
Waar moet je op letten bij de kenmerken van een kavel?

Controleer of bovengenoemde werkzaamheden zijn verricht. Vraag bij de gemeente de geldende eisen en het bestemmingsplan op. Vraag bij de gemeente tevens de Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen en Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van bouwwerken op, lees deze goed door en bewaar ze. Kijk goed naar bebouwingsvoorschriften en hou rekening met de ligging van de grond ten opzichte van (toekomstige) omringende bebouwing. Laat vastleggen wat er nog aan de grond moet gebeuren, voordat er uiteindelijk tot bouwen kan worden overgegaan. Een bezoekje – samen met een deskundige – aan de te kopen kavel is beslist een aanrader! Bij tegenslag wil je niet worden opgezadeld met eventuele meerkosten of een nutteloos gebleken kavel.

Ontbindende voorwaarden:
Zorg daarom dat je door ontbindende voorwaarden bent ingedekt wat betreft:

  • het krijgen van een bouwvergunning,
  • het krijgen van een huisvestingsvergunning,
  • het rond krijgen van de financiering,
  • eventuele bodemverontreiniging en
  • de gesteldheid van de bodem (in verband met heien).
Is er nog zoiets als bedenktijd?

Vaak kun je een optie nemen, maar daar zijn meestal wel kosten aan verbonden. Deze kosten, meestal een percentage van de koopprijs, vervallen als je besluit de aankoop te annuleren. Als je niets afspreekt, is er geen bedenktijd bij het kopen van grond. Dit in tegenstelling tot het kopen van een huis, waar wettelijk een bedenktijd van 3 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst geldt.

Eigendom of erfpacht

Soms worden kavels niet verkocht, maar in erfpacht uitgegeven. Eigenlijk is dit een vorm van verhuren. Je betaalt jaarlijks een vastgesteld bedrag, het erfpachtcanon. Groot nadeel is dat het perceel nooit echt je bezit wordt en dat na bijvoorbeeld 50 jaar de huur kan worden verhoogd (!).Mobiele versie afsluiten