bouwkaveltekoop.com

Bouwkavel Nederland


Bouwkavels
Zelf bouwen
Nieuwbouw
Vakantiehuis
Hypotheek
Meer informatieMeer informatieHandige websites over bouwkavels en het zelf bouwen van een huis
Ik heb de volgende websites verzameld over bouwkavels en bouwgrond in Nederland alsmede het zelf (laten) bouwen van een huis.

  • Informatiecentrum Eigen Bouw (ICEB): het Informatiecentrum is voor particulieren en professionals die geďnteresseerd zijn in het particulier opdrachtgeverschap. Het centrum is een samenwerkingsverband van VEH, A-L, BCR en SEV en wordt gefinancierd door het ministerie van VROM. Via de website en de telefonische helpdesk (0900-2666777, € 0,15 per minuut), kunt u een antwoord krijgen op uw vragen over het bouwen van een eigen huis.

  • Vereniging Eigen Huis (VEH): Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen en bouwen van uw eigen huis? Voor praktische informatie over bouwen e.d. kunt u terecht bij de Vereniging Eigen Huis. De vereniging brengt onder meer het 'Handboek, bouw uw eigen huis' uit.

  • Bouwcentrum Rotterdam (BCR): In welke gemeenten worden bouwkavels aangeboden? Het Bouwcentrum geeft elk jaar een publicatie uit met een overzicht van gemeenten die bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop aanbieden.

  • Bouwkavels: Een prima website van het Bouwcentrum Rotterdam met een duidelijk en breed overzicht van beschikbare bouwkavels in Nederland.

  • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV): Waar in het in land zijn goede voorbeelden van particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd? De SEV informeert over gemeentebeleid en goede voorbeelden van eigenbouwwijken en –projecten

  • Zelfbouw in Nederland: Veel informatie over (uitgevoerde) projecten van particulier opdrachtgeverschap, maar ook over het aanbod van aannemers, catalogusbouwers etc.

  • SenterNovem: Deze uitvoeringsorganisatie van de overheid geeft onder meer informatie over duurzaam bouwen en energiebesparing.

  • Bond van Nederlandse Architecten (BNA): De BNA is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. De BNA geeft ondermeer de brochure 'Bouwen met een architect' uit. Deze brochure is te downloaden op www.bna.nl/bouwenmeteenarchitect  • bouwkaveltekoop.com - Meer informatie - Leuke Links