Meer informatie

Meer over bouwkavels

In aanvulling op alle informatie die op deze website is te vinden, heb ik de volgende gegevens verzameld.


Kies een van deze pagina’s om meer te weten te komen over het vinden en kopen van bouwkavels en bouwgrond. Je vindt ook andere websites met zeer handige informatie over zelf bouwen en bouwkavels.
Wat is een bouwkavel?

Een bouwkavel is een stuk grond dat geschikt is voor bebouwing. Het is onroerend goed en daarmee een registergoed; het staat geregistreerd in het Kadaster en eigendomsoverdracht kan alleen door een notaris geschieden. In het Kadaster staat een kavel bekend als een (gedeelte van een) perceel dat is gelegen binnen een bepaalde gemeente. In Nederland is op deze wijze het eigendom van alle grond en de ligging van alle grenzen precies bekend.

Een bouwkavel is geschikt voor bebouwing, dit betekent dat de kavel bouwrijp is gemaakt. Onder bouwrijp maken wordt verstaan het op een juiste hoogte brengen van de kavel, de ondergrond vrijmaken van eventuele obstakels (denk aan funderingsresten e.d.) en het zorgen dat de kavel is ontsloten; dat wil zeggen het aanleggen van een toegangsweg.

Een bouwkavel wordt meestal met omzetbelasting (BTW) verkocht. Voor de bouwkavel zijn bepaalde werkzaamheden of handelingen verricht die behoren tot het bouwrijp maken, waarmee de kavel wordt aangemerkt als een nieuw vervaardigd product. In die zin is bij verkoop omzetbelasting (BTW) verschuldigd, net zoals bij iets wat je in de winkel koopt.Verder lezen

Lees meer op de volgende pagina’s;
bouwgrond particulier
grond kopen om huis te bouwen
funda kavel te koop
bouwkavels te koop funda
bouwkavel kopen van particulier
bouwkavel verkopen als particulier
beschikbare bouwgronden
grond kopen voor huis
bouwgrond verkopen als particulier
bouwkavel kopen

Nog meer weten? Kijk bij onze leuke links.

Mobiele versie afsluiten