Wat is bouwgrond?

Bouwgrond is een registergoed

Bouwgrond is grond dat geschikt is voor bebouwing. Het is onroerend goed, wat betekent dat het ook een registergoed is. De grond staat bij wet verplicht geregistreerd in het Kadaster. Verkoop kan alleen plaatsvinden door een levering en transport bij een notaris, die het registergoed overschrijft. Het Kadaster houdt het eigendom van alle grond in Nederland nauwkeurig bij. In het Kadaster staat een stuk grond bekend als een (gedeelte van een) perceel dat is gelegen binnen een bepaalde gemeente.
Bouwgrond is geschikt voor bebouwing

Bouwgrond is bouwrijp gemaakt, dat wil zeggen dat het geschikt is gemaakt om het te bebouwen met bijvoorbeeld een huis. Het bouwrijp maken van grond omvat diverse activiteiten, zoals het op een juiste hoogte brengen van de kavel, de ondergrond vrijmaken van eventuele obstakels (denk aan funderingsresten e.d.) zodat je er goed op kan bouwen en het zorgen dat de kavel is ontsloten; dat wil zeggen het aanleggen van een toegangsweg.

Bouwgrond kan worden geleverd met overdrachtsbelasting

Bouwgrond kan verkocht worden met overdrachtsbelasting of met omzetbelasting (BTW), dit hangt ervan af of de bouwgrond fiscaal gezien als bouwrijp kan worden beschouwd. Als de bouwgrond niet is geroerd (geen gegraaf ten behoeve van bouwactiviteiten en dergelijke) en er geen activiteiten zijn verricht die behoren tot bouwrijp maken, dan wordt de bouwgrond aangemerkt als een onroerend goed. Er is dan uitsluitend overdrachtsbelasting van toepassing. De overdrachtsbelasting in Nederland is 6%.Als de bouwgrond is bewerkt, waarbij handelingen zijn verricht die kunnen worden beschouwd als activiteiten behorende tot het bouwrijp maken, dan wordt de kavel aangemerkt als een nieuw vervaardigd product. Er is dan omzetbelasting (BTW) verschuldigd. De BTW is 19%, en deze is voor particulieren niet verrekenbaar.

Als particulier is het dus handig om de grond, als dat nog kan, met overdrachtsbelasting geleverd te krijgen. Dan bespaar je 19% – 6% = 13% over de koopsom! Maar vaak is de bouwgrond al bewerkt waardoor deze automatisch met BTW moet worden verkocht. Zelfs het aanleggen van een toegang (ontsluiting) is al reden om de grond aan te merken als fiscaal bouwrijp, en daarmee te verkopen met BTW.

Tips:

  • Bouwkavels; een overzicht van beschikbare bouwkavels in Nederland, alsmede tips voor het verkrijgen van een kavel, onderhandelen, hoe om te gaan met makelaars en gemeenten,
  • Zelf bouwen; tips hoe je het beste een huis kan (laten) bouwen, hoe om te gaan met projectontwikkelaars en aannemers,
  • Nieuwbouw huis; veel nieuwbouwprojecten laten heel veel keuzevrijheid voor de koper,
  • Vakantiehuis; de (on)mogelijkheden van een vakantiehuis in Nederland,
  • Woonverzekering; een inboedelverzekering is verstandig. Vind een goedkope woonverzekering.
  • Hypotheek; hoe regel je handig je financiering en hypotheek?