Bouwkavel

Een bouwkavel is een registergoed

Een bouwkavel is een stuk grond dat geschikt is voor bebouwing. Het kavel is een onroerend goed, en daarmee een registergoed. Dit betekent dat het geregistreerd staat in het Kadaster en dat eigendomsoverdracht alleen door een notaris kan geschieden. In het Kadaster staat een kavel bekend als een (gedeelte van een) perceel dat is gelegen binnen een bepaalde gemeente. In Nederland is op deze wijze het eigendom van alle grond en de ligging van alle grenzen precies bekend.Een bouwkavel is geschikt voor bebouwing

Een bouwkavel is geschikt voor bebouwing, dit betekent dat de kavel bouwrijp is gemaakt. Onder bouwrijp maken wordt verstaan het op een juiste hoogte brengen van de kavel, de ondergrond vrijmaken van eventuele obstakels (denk aan funderingsresten e.d.) en het zorgen dat de kavel is ontsloten; dat wil zeggen het aanleggen van een toegangsweg.

Een bouwkavel wordt geleverd in de BTW-sfeer

De precieze staat van het kavel is belangrijk voor het fiscale regime waarin een eventuele eigendomsoverdracht plaatsvindt. Wanneer de bouwkavel in ongewijzigde staat is gehouden, en geen activiteiten zijn verricht die behoren tot bouwrijp maken, dan wordt de kavel aangemerkt als een onroerend goed. Bij verkoop is uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd, net zoals bij het kopen van een huis. De overdrachtsbelasting in Nederland is 6% voor grond (en dus anders dan 2% voor woningen). De kavel kan binnen een half jaar worden doorverkocht waarbij de volgende koper is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.Wanneer voor de bouwkavel bepaalde werkzaamheden of handelingen zijn verricht die behoren tot het bouwrijp maken, dan wordt de kavel aangemerkt als een nieuw vervaardigd product. In die zin is bij verkoop omzetbelasting (BTW) verschuldigd, net zoals bij iets wat je in de winkel koopt. Voor bedrijven kan het interessant zijn om een levering in de BTW-sfeer te willen hebben, omdat zij de BTW kunnen verrekenen. Voor particulieren is het handiger om de grond in de overdrachtsbelasting-sfeer geleverd te krijgen. Vaak zijn voor het bouwkavel echter al handelingen verricht die kunnen worden beschouwd als bouwrijp maak-activiteiten, waarmee de kavel voor verkoop automatisch een nieuw vervaardigd product is geworden.