Zelf bouwen

Waar moet ik op letten als ik mijn huis wil (laten) bouwen?

Er zijn grofweg twee mogelijkheden om je huis te (laten) bouwen.

 • Het helemaal zelf doen; je laat een architect je huis ontwerpen, en laat dit daarna door een aannemer realiseren.
 • Direct een catalogus-aannemer betrekken; de aannemer verzorgt het ontwerp en de realisatie van het huis.
  Ik adviseer om het laatste te doen. Op deze manier kunnen de belangrijkste risico’s goed het best worden beheerst. Het belangrijkste risico is het maken van een ontwerp dat past binnen het gestelde budget. Daarnaast vormt de voortgang van het ontwerp een risico. Vertraging betekent al snel veel rente. Door direct de aannemer te betrekken kan deze verantwoordelijk worden gesteld voor de voortgang en het budget. De kwaliteit kan snel worden bepaald als gekozen wordt voor een catalogus-woning. Kortom, op deze manier zijn tijd, geld en kwaliteit goed beheerst. Ook het verkrijgen van de bouwvergunning is een belangrijk risico, maar dat is bij beide opties in principe gelijk.

  Betrek een catalogus-aannemer

  De meest makkelijke en zekere manier van het laten bouwen van een huis is dit in zijn geheel te laten verzorgen door een aannemer. In Nederland zijn diverse partijen actief die op een goede en plezierige manier deze diensten aanbieden. Het neemt vele zorgen en risico’s bij je weg. Ik adviseer om snel een aannemer te betrekken en deze het ontwerp, de bouwvergunning en de gehele realisatie te laten verzorgen. Maak een selectie uit enkele verschillende aannemers die je deze vraag voorlegt. Op een eenvoudige wijze kunnen zo de meest belangrijke risico’s worden beheerst. De aannemers hebben een breed scala aan mogelijke woningen in portefeuille. Zij zijn in staat om deze snel en voor een vaste prijs te realiseren.

  Helemaal zelf doen

  Wanneer je desondanks je woning helemaal in eigen beheer wilt gaat bouwen, dan moet je in ieder geval letten op de volgende aandachtspunten. Laat je grondig adviseren, bijvoorbeeld door de Vereniging Eigen Huis.

  Regels en ontwerpkeuzes
  Het is moeilijk om een goed overzicht te krijgen van de bouwkundige en planologische regelgeving waaraan een woning dient te voldoen en de gevolgen van deze regels voor het ontwerp. Een gebouw moet voldoen aan vele regels en voorwaarden. Als opdrachtgever heb je uiteraard ook allerlei wensen en eisen waaraan uw toekomstige woning moet voldoen. Met beide moet tijdens het ontwerpen rekening worden gehouden.

  De mogelijkheid om het programma van wensen en eisen in een ontwerp te vertalen wordt mede bepaald door de keuze voor een architect, systeembouwer of catalogusbouwer. Met een architect zijn de mogelijkheden groter, maar zijn ook de kosten en risico’s hoger. Een keuze voor een systeem- of catalogusbouwer heeft weer andere voor- en nadelen.

  Financiën en proces
  Je weet zelf wat je kan besteden. Is dat dan ook het bedrag dat je kan uitgeven aan de bouw van de woning? De kosten voor het ontwerpen en realiseren van de woning bestaan uit verschillende onderdelen. Het is belangrijk om op een rijtje te zetten wat de verschillende kosten zijn en hoe je deze kosten kan beheersen. Je moet voor jezelf in hoofdlijnen een stappenplan van het ontwerp- en realisatieproces hebben. Wat komt er allemaal kijken bij elke stap, wat is de samenhang tussen de stappen, wat moet wachten en wat kan er tegelijkertijd. Denk bijvoorbeeld aan iets belangrijks zoals de bouwvergunning. Maar ook hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld het regelen van aansluitingen voor nutsvoorzieningen of de aansluiting op de openbare weg komen in deze module aan bod. Voor al deze zaken zou de architect of een andere adviseur je moeten bijstaan.

  Vertaal je wensen in het ontwerp
  Ongeacht de keuze die je maakt om met een architect, systeem- of catalogusbouwer te werken, is het belangrijk goed te weten wat je wensen zijn ten aanzien van het ontwerp, zodat je de ontwerper duidelijke aanwijzingen kunt geven. Te denken valt aan de indeling van de woning, hoe je de woning wilt gaan gebruiken, nu en in de toekomst. En vergeet niet de architectuur: het materiaalgebruik, de openingen en afwerkingen maken uiteindelijk de woning. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de situering van de woning op de kavel, waarbij aandacht besteed wordt aan zaken zoals bezonning, privacy en geluidbelasting.

  Realisatie en oplevering
  Als het ontwerp is bepaald, moet een aannemer worden ingeschakeld om de woning te bouwen. We spreken dan over het aanbesteden van het bouwplan. Op basis van de tekeningen en omschrijving van de architect bepalen een of meerdere aannemers vervolgens een prijs.
  Na de keuze van de aannemer kan met de bouw gestart worden. Hier komen een hoop zaken bij kijken die je je moet realiseren. Controle tijdens de bouw is van belang om de kwaliteit te garanderen, om fouten tijdig op te sporen en om meerkosten te voorkomen. Bij de oplevering van de woning is het belangrijk om als opdrachtgever goed beslagen ten ijs te komen, zodat u niet achteraf voor verassingen komt te staan.