Gemeenten

Beschikbare bouwkavels bij gemeentenHoe kan ik een bouwkavel vinden bij gemeenten?

Doe de volgende stappen om beschikbare bouwkavels te vinden.

 • Stap 1: Bepaal eerst de gemeente(n) waar je graag wilt wonen.
 • Stap 2: Kijk op de website van het Bouwcentrum of er kavels beschikbaar zijn.
 • Stap 3: Bel de betreffende gemeente voor meer informatie.
 • Stap 4: Geef je interesse aan voor het bouwkavel.
  Onderstaand staat elke stap nader toegelicht.

  Stap 1: Waar wil je wonen?

  Vandaag de dag is in een groot deel van de bouwplannen van gemeenten ruimte vrijgemaakt voor bouwkavels voor particulieren. In 2004 hadden meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten kavels te koop. Wel geldt dat in het Westen je kansen lager liggen dan daarbuiten.

  Stap 2: Overzicht van bouwkavels bij Nederlandse gemeenten

  Het Bouwcentrum Rotterdam geeft al 20 jaar een overzicht uit van beschikbare bouwgrond in Nederland. Dat doen zij jaarlijks in de brochure ‘Bouwgrond te koop’. Het nadeel is dat het vaak verouderde gegevens betreft, als particuliere koper had je daar weinig aan. Het Bouwcentrum publiceert nu op de website Zelfbouw in Nederland voor elke gemeente of en welke bouwkavels zij beschikbaar hebben.
  Het aardige is dat dit overzicht compleet is, elke gemeente van Nederland is opgenomen. Tevens is handig dat gelijk de betreffende contactpersoon is aangegeven. Dat scheelt ingewikkeld gezoek om de juiste ambtenaar te vinden.

  Stap 3: Navragen bij de gemeente

  Als je de gemeente(n) hebt bepaald waar je graag wil wonen, bel ze dan gerust. De gemeente moet jou keurig te woord staan en informeren.
  De betreffende Dienst Bouw- en Woningtoezicht of het Grondbedrijf kan jou telefonisch snel en duidelijk aangeven of en wanneer er bouwkavels worden aangeboden aan particulieren. Er wordt door gemeenten steeds meer bouwgrond aangeboden in het kader van het Particulier Opdrachtgeverschap. Je kan ook de website van de gemeente bezoeken. Grotere gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam hebben een compleet en helder overzicht van de beschikbare bouwkavels voor particulieren.

  Stap 4: Inschrijven voor een kavel

  Gemeenten kunnen bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning willen bouwen. Meestal is de vraag groot, waardoor een kavel bij loting of aan de eerste gegadigde(n) wordt toegewezen. De kosten en randvoorwaarden verschillen per gemeente. Doorgaans dien je je voor een individuele woningbouwkavel in te schrijven via een aanmeldingsformulier, waarna je wordt uitgenodigd voor een loting, ook wel een uitgiftesessie. Bij elke loting of uitgiftesessie is een informatiepakket beschikbaar. Hierin staan de beschikbare kavels, de wetgeving, de regels en de procedure. Als er na de loting kavels over blijven, worden deze bij een volgende loting meegenomen. Bij weinig belangstelling worden de resterende kavels voor vrije inschrijving aangeboden, d.w.z. deze kunnen direct worden toegewezen op het moment dat zich hiervoor een gegadigde meldt.

  Soms wordt een reserveringsvergoeding aangehouden van bijvoorbeeld euro 1.000 inclusief BTW. Deze dient voorafgaand aan de verloting te worden betaald, en wordt terugbetaald als geen kavel wordt verkregen. Als je wordt ingeloot voor een kavel, dan wordt een koopovereenkomst of ontwikkelovereenkomst gesloten tussen de particulier en het Grondbedrijf. De koop zal een privaatrechtelijke overeenkomst betreffen tussen gemeente en koper. Hierbij gelden geen specifieke vormvereisten van de overeenkomst. De reeds betaalde reserveringsvergoeding wordt uiteindelijk in mindering gebracht op het aankoopbedrag van de kavel.

  Zijn er nog andere mogelijkheden om aan een kavel te komen?

  Veel gemeenten hebben een wachtlijst waarop ingeschreven kan worden. Vaak is die wachtlijst erg lang en duurt het jaren voordat er een kavel vrijkomt. Soms hebben (bouw)bedrijven zelf kavels in de aanbieding. Let daarbij op het opnemen van ontbindende voorwaarden.
  Lees daarvoor Meer informatie.