Bouwkavels

Vind hier een overzicht van beschikbare bouwkavels in Nederland, alsmede tips voor het verkrijgen van een kavel, onderhandelen, hoe om te gaan met makelaars en gemeenten.

Op zoek naar beschikbare bouwkavels

Voor het zoeken naar beschikbare bouwkavels kan je de volgende gegevens bekijken:


Kies een van deze pagina’s om te zoeken naar de beschikbare bouwgrond en bouwkavels in Nederland, zowel in de Randstad als daarbuiten.
Bedenk wel dat het aanbod van kavels niet groot is, en dat vooral de duurdere kavels langer beschikbaar zijn.

Bouwkavels zijn schaars in Nederland

Het is erg moeilijk om in Nederland als enthousiaste particulier een bouwkavel te vinden. Het aanbod van vrije kavels in Nederland is beperkt maar groeit wel. Het Rijk geeft aan dat in de grote en de middelgrote steden alsmede in de provincies Utrecht en Zuid-Holland er een groot tekort is aan bouwkavels. In de Randstad blijft de grond schaars en duur. Je maakt de meeste kans om een kavel te vinden aan de rand van Nederland. In Zeeland, Groningen en Drenthe wordt veel grond aangeboden.

Het aantal beschikbare kavels is beperkt, en de informatie daarover karig. Natuurlijk kun je zelf op zoek gaan naar borden met ‘bouwgrond te koop’ in de gemeente waar je wil wonen. Maar de kans is klein dat je snel iets zal vinden. Op internet zijn slechts enkele websites te vinden over bouwkavels die te koop worden aangeboden.

Gelukkig is is in een groot deel van de bouwplannen van gemeenten ruimte vrijgemaakt voor zelfbouw. Meestal komt bouwgrond geleidelijk in delen (fasen of tranches) ter beschikking bij een nieuwbouwproject.

Bouwgrond wordt zowel door particulieren als ook door gemeenten aangeboden. De laatste doen dat in het kader van het Particulier Opdrachtgeverschap. Het Rijk heeft zich tot doel gesteld dat in 2010 een substantieel gedeelte van de nieuwbouw in eigen opdracht, dus door particulieren zelf, wordt uitgevoerd. Op dit moment zijn we nog lang niet zo ver, en voldoen we ook niet aan de doelstellingen die al deze jaren hiervoor gelden.

Kan je niets vinden? Organiseer met anderen een collectief opdrachtgeverschap en vraag om een kavel!

Mocht je met de bovenstaande pagina’s geen kavel vinden, denk dan eens aan particulier of collectief opdrachtgeverschap.
Hierbij bouwen particulieren in groepsverband woningen. De overheid vindt dit prachtig, zeker als je er een ecologisch of volkshuisvestelijk tintje aan kan geven. Zie de pagina Particulier Opdrachtgeverschap voor meer informatie.