bouwkaveltekoop.com

Bouwkavel Nederland


Bouwkavels
Zelf bouwen
Nieuwbouw
Vakantiehuis
Hypotheek
Meer informatieBouwkavel

Een bouwkavel is een registergoed
Een bouwkavel is een stuk grond dat geschikt is voor bebouwing. Het kavel is een onroerend goed, en daarmee een registergoed. Dit betekent dat het geregistreerd staat in het Kadaster en dat eigendomsoverdacht alleen door een notaris kan geschieden. In het Kadaster staat een kavel bekend als een (gedeelte van een) perceel dat is gelegen binnen een bepaalde gemeente. In Nederland is op deze wijze het eigendom van alle grond en de ligging van alle grenzen precies bekend.


Een bouwkavel is geschikt voor bebouwing
Een bouwkavel is geschikt voor bebouwing, dit betekent dat de kavel bouwrijp is gemaakt. Onder bouwrijp maken wordt verstaan het op een juiste hoogte brengen van de kavel, de ondergrond vrijmaken van eventuele obstakels (denk aan funderingsresten e.d.) en het zorgen dat de kavel is ontsloten; dat wil zeggen het aanleggen van een toegangsweg.
Een bouwkavel wordt geleverd in de BTW-sfeer
De precieze staat van het kavel is belangrijk voor het fiscale regime waarin een eventuele eigendomsoverdracht plaatsvindt. Wanneer de bouwkavel in ongewijzigde staat is gehouden, en geen activiteiten zijn verricht die behoren tot bouwrijp maken, dan wordt de kavel aangemerkt als een onroerend goed. Bij verkoop is uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd, net zoals bij het kopen van een huis. De overdrachtsbelasting in Nederland is 6%. De kavel kan binnen een half jaar worden doorverkocht waarbij de volgende koper is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.Wanneer voor de bouwkavel bepaalde werkzaamheden of handelingen zijn verricht die behoren tot het bouwrijp maken, dan wordt de kavel aangemerkt als een nieuw vervaardigd product. In die zin is bij verkoop omzetbelasting (BTW) verschuldigd, net zoals bij iets wat je in de winkel koopt. Voor bedrijven kan het interessant zijn om een levering in de BTW-sfeer te willen hebben, omdat zij de BTW kunnen verrekenen. Voor particulieren is het handiger om de grond in de overdrachtsbelasting-sfeer geleverd te krijgen. Vaak zijn voor het bouwkavel echter al handelingen verricht die kunnen worden beschouwd als bouwrijpmaak-activiteiten, waarmee de kavel voor verkoop automatisch een nieuw vervaardigd product is geworden.

Home - Sitemap - Leuke Links

This site has been awarded as a Super Site! This site has been awarded as a Super Site!